Ve své činnosti ZEMSKÁ DOMOBRANA navazuje na principy civilní obrany a jejím hlavním účelem (jako spolku ZEM-DOM z.s.) je osvětová, publikační a vzdělávací činnost v oblasti občanské svépomoci, prevence kriminality, zvládání a přípravě občanů na mimořádné události a krizové situace.