Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Do Zemské domobrany může vstoupit každý bezúhonný občan České republiky, který souhlasí s CÍLI ZEMSKÉ DOMOBRANY a STANOVAMI SPOLKU ZEM-DOM z.s., je ochoten a připraven se aktivně podílet na jejich realizaci a své odhodlání prokáže vyplněním evidenčního formuláře.

___________________________________________________

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ ZEMSKÉHO DOMOBRANCE

___________________________________________________

Každý, kdo vyplní evidenční formulář, se stává členem Zemské domobrany, resp. spolku ZEM-DOM z.s., pokud projde všemi třemi stupni ověření:

1. Ověření příslušnou krajskou radou dle bydliště (působiště) domobrance

2. Ověření bezpečnostním odborem Zemské domobrany (BOSS)

3. Uhrazení členského příspěvku ve výši 100,- Kč / rok na účet Zemské domobrany

Při procesu ověřování nového domobrance se postupuje dle "presumce souhlasu", tj. zájemce se stává automaticky členem Zemské domobrany (ZEM-DOM z.s.), pokud nedojde v některém z uvedených stupňů ověřování k zamítnutí členství, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od registrace. V případě zamítnutí členství bude zájemci vrácen uhrazený členský příspěvěk.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zadané osobní údaje domobrance jsou zpracovatelem (spolkem ZEM-DOM z.s.) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").

Zpracovávané osobní údaje domobrance jsou nevyhnutelné k tomu, aby se domobranec mohl stát členem spolku ZEM-DOM z.s. dle platných Stanov spolku. V případě, že domobranec své osobní údaje neposkytne, nemůže vzniknout jeho členství ve spolku.

S osobními údaji domobrance bude zpracovatel nakládat zodpovědně, v souladu s platnou českou legislativou a bude je uchovávat po dobu členství domobrance ve spolku. Domobranec má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Na základě písemné žádosti domobrance, zaslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., je možné získat informace o využití osobních údajů nebo osobní údaje odstranit z databáze, není-li jejich odstranění v rozporu s platnými zákony ČR.

Osobní údaje domobranců jsou zpracovávány po dobu platnostni členství domobrance ve spolku ZEM-DOM z.s. a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje domobranců (členů spolku) nejsou poskytovány dalším osobám, vyjma představitelů územních struktur spolku ZEM-DOM z.s. za účelem zajíštění spolkové činnosti domobrance a zpracovatele dp-czechia s.r.o. (IČ 04517318, Praha 3) za účelem správy a provozování informačního systému Zemské domobrany, resp. spolku ZEM-DOM z.s. (systém ZEDOS).

Pro zajištění větší bezpečnosti zadávaných údajů je evidenční formulář umístěn na samostatném serveru (adrese) Centrální evidence s chráněným přenosem dat s využitím SSL certifikátu. Stejně tak evidence a zpracování osobních údajů domobrace v informačním systému ZEDOS je chráněno s využitím SSL certifikátu a dalších bezpečnostních prvků.

---

S případnými dotazy se obraťte na příslušnou KRAJSKOU RADU nebo na celorepublikové INFOCENTRUM Zemské domobrany.