Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

Jedním z nejdůležitějších předpokladů přežití v případě mimořádné události (nejen válečného stavu) je dostatečná příprava zásob a dalšího vybavení nouzových úkrytů. Platí zde zásada, že co si nepřipravíš předem, to již v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí nestihneš. Je proto nyní právě ten čas zahájit intenzivní přípravy sebe i svých blízkých.

Tento týden se u nás na Mělníku udála nemilá příhoda. V noci z pondělí na úterý (11.-12.6.2018), skoro přesně o půlnoci, začali po celém městě houkat poplachové sirény. Město má poměrně nový a tlampači hodně nasycený systém, takže to vzbudilo převážnou část obyvatel našeho města. Po ukončení signálu nenásledovalo žádné hlášení – zato v dáli bylo vidět silné záblesky a slyšet silné hřmění. Výbuchy bomb nebo jen bouřka? Tentokrát to byla jen bouřka a varovný signál prý způsobila technická závada.

Dne 10. dubna 2018 se v Dobrušce (v Královéhradeckém kraji) sešlo vedení spolku ZEM-DOM z.s. s vedením odboru ochrany obyvatelstva Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Cílem setkání byla především vzájemná výměna informací o dosavadní činnosti obou subjektů a porada o možnostech budoucí spolupráce v oblasti civilní obrany, prevenci a ochraně obyvatelstva v obcích České republiky, tj. v oblastech působnosti domobraneckých skupin. Na setkání byla domluvena i spoluúčast na několika akcích pořádaných v brzké budoucnosti, o kterých budeme na stránkách Zemské domobrany informovat.