Sektor střed: A S sever: L H E západ: U K P jih: C J B východ: M Z T

Bližší informace ... zde ...

V reakci na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě, Evropě i České republice zavedla Zemská domobrana od 10. března SYSTÉM VČASNÉHO VAROVÁNÍ (SVAR) členů domobrany. Tento systém slouží k informování a varování domobranců na události s významným dopadem na bezpečnost a ohrožení života či zdraví občanů České republiky a jejich činnost.

Účelem zavedení systému včasného varování pro potřeby domobrany je přenos informací o vzniku a vývoji mimořádných situací na úrovni regionální, celostátní a mezinárodní. Zároveň slouží k aktivaci operačních plánů v rámci krajů a jednotlivých obcí a měst a zahájení činností uvedených v operačních plánech. Aktivace jednotlivých bezpečnostních stavů je vyhrazena pro nejvyšší stupeň velení domobrany a slouží k aktivaci operačních plánů všech krajů v rámci celé České republiky.